Видове керемиди

* Долната таблица е общо-информативна и не претендира за изчерпателност, възможно е на пазара да съществуват продукти с параметри и свойства различни от посочените.

Видове керемиди
Обикновена керамична керемида Полимерна керемида Циментово-пясъчна керемида Метална профилирана керемида Битумна (мека) керемида Битумна керемида на хартиена основа
Състав Изпечена глина + оцветител 70% мрамор (мозайка и брашно) + 30% свързващ полимер до 1% оцветител в цялата маса на материала Кварцов пясък + свързващ цимент + оцветител Метал с дебелина 0.5 мм + защитно покритие с дебелина 20 - 40 микрона Стъкловлакно, импрегнирано с битум Картон, импрегниран с битум
1. Маса на 1м2 От 40 кг. 23 кг. От 40 кг. 4-6 кг. От 8 кг. От 8 кг.
2. Топлопроводимост Ниска топло- проводимост, при материал с дебелина 1 см. Добра термозащита. Минимално образуване на конденз върху долната повърхост. Не е необходима топлоизолация. Препоръчва се при наличието на таванско помещение Най-ниска топло- проводимост, при материал с дебелина 1 см. Отлична термозащита. Минимално образуване на конденз върху долната повърхност. Не е необходима топлоизолация. Препоръчва се при наличието на таванско помещение Ниска топло- проводимост. Добра термозащита. Минимално образуване на конденз. Не е необходима топлоизолация. Препоръчва се при наличието на таванско помещение. Висока топло- проводимост. Способства за силно образуване на конденз. Задължитено е необходима топлоизолация. Високи изисквания към качеството на топло- изолационните ленти. Ниска топло- проводимост, тъй като битумната керемида се закрепва върху плътно обкован с дъски покрив (OSB сандвич). Средна топло- проводимост (при дебелина 5 мм)
3. Звукоизолация Отлична звукоизолация, благодарение свойствата на материала и масата му. Препоръчва се при наличието на таванско помещение. Отлична звукоизолация, благодарение свойствата на материала и масата му. Препоръчва се при наличието на таванско помещение. Отлична звукоизолация, благодарение свойствата на материала и масата му. Препоръчва се при наличието на таванско помещение. Най-лоша звукоизолация. Силен шум при дъжд и град, не се препоръчва за тавански помещения. Изисква се дополнителна звукоизолация. Добра звукоизолация поради мекия материал и комбинацията му в "сандвич" с дървената консрукция на покрива. Средна звукоизолация. Мекият материал намалява шума от дъжд и град.
4. Водопоглъщане До 6 % (глазурена около 1%). 0.06 %. 3 - 6 %. 0 %. Повече от 10 %. До 8 %.
5. Студоустойчивост 100 цикъла. Повече от 200 цикъла. 50 цикъла. Повече от 200 цикъла. 50 цикъла. 25 цикъла.
6. Устойчивост към агресивна среда Максимално устойчива към агресивна среда. Максимално устойчива към агресивна среда. Средно устойчива към агресивна среда поради химическата активност на цементовият разтвор към киселинна и алкална среда. Неустойчива към агресивна среда. В местата с повредено защитно покритие започва процес на корозия (ръждясване) и разрушаване на метала. Слабо устойчива към агресивна среда. Слабо устойчива към агресивна среда.
7. Корозионна устойчивост Устойчива към корозия. Устойчива към корозия. Устойчива към корозия. Неустойчива. В местата с повредено защитно покритие започва процес на корозия и разрушаване на метала. Устойчива към корозия. Устойчива към корозия.
8. Устойчивост към избледняване Устойчива на избледняване Устойчива на избледняване, мраморният пълнител не пропуска UV лъчите. Освен това - оцветителя съдържа UV-стабилизатор. Средно устойчива към избледняване. Средно устойчива към избледняване (зависи от качеството на керемидата). Средноустойчива към избледняване . Средноустойчива към избледняване .
9. Устойчивост на плесенясване, мъх Устойчива на плесенясване (мъх) само при условие на високо качество на материала или глазурена повърхност. Абсолютно устойчива на плесенясване (мъх) поради липсата на порьозност на материала и ниското водопоглъщане. Средно устойчива към плесенясване (мъх), материала е леко порьозен. Устойчива към плесенясване (мъх). Средно устойчива към плесенясване (мъх). Грапавата повърхност задържа прах, мръсотия , влага. Средно устойчива към плесенясване (мъх).
10. Издържливост към UV светлина Устойчива към UV. Устойчиви към UV, тъй като мраморният пълнител, който е 70% от състава на полимер-керемидата , не пропуска UV лъчите.Освен това оцветителя съдържа UV-стабилизатор. Устойчиви към UV. Устойчиви към UV. Неустойчиви към UV. Битума старее от UV светлина. Неустойчиви към UV. Битумa старее от UV светлина.
11. Eлектропроводимост Не акумулира електростатичен заряд. Не акумулира електростатичен заряд. Не акумулира електростатичен заряд. Акумулира електростатичен заряд. Задължително е необходим гръмоотвод и заземяване . Не акумулира електростатичен заряд. Не акумулира електростатичен заряд.
12. Подемна сила (повдигане при вятър) Малка подемна сила, вследствие малките размери и голяма маса. Малка подемна сила, вследствие малките размери и голяма маса. Малка подемна сила, вследствие малките размери и голяма маса. Голяма подемна сила, вследствие големите размери и малко тегло спрямо площта. Пълна липса на подемна сила, тъй като меката керемида представлява плътно "покритие". Голяма подемна сила, тъй като керемидата е с голяма площ и ниско спрямо площта тегло.
13. Ударо устойчивост Изключително чуплива. Изключително здрава, нечуплива, удароустйчива. При падане от високо не се чупи и деформира. Устойчива на градушка. Чуплива. Чуплива. При падане или невнимателна работа се деформира, поврежда се защитото покритие. Нечуплива. Нечуплива.
14. Товaроносимост Висока. Издържа натоварване до 150 кг ако е нова. По покрива може да се стъпва. Изключително висока.Натоварване до 360 кг. По покрива може да се стъпва. Висока. Натоварване до 300 кг. По покрива може да се стъпва. Ниска. Лесно се деформира при стъпване, може да се наруши защитното покритие на метала. Висока. По покрива може да се стъпва. Средно. По покрива може да се стъпва с внимание
15. Пожаро устойчивост Незапалима,не разпространява огъня, не гори самостоятелно. Трудно запалима (над 400°С), не разпространява огъня, не гори самостоятелно. Незапалима,не разпространява огъня, не гори самостоятелно. Незапалима, не разпространява огъня, не гори(зависи от покритието). Лесно запалима, разпространява огъня, лесно горима. Лесно запалима, разпространява огъня, лесно горима.
16. Удобство при монтаж и работа Изисква повишено внимание на работа (ниска удароусточивост) и здрава носеща конструкция на покрива. Голяма фира при транспорт , реже се с флекс. Най-здравата керемида. Не изисква здрава носеща конструкция, незаменима за ремонт на стари покриви. Нулеви загуби при транспорт , кове се за скарата, реже се с флекс. Удобен, класически монтаж. Изисква внимателна работа при монтаж и подсилване на носещата констукция. Реже се с флекс. Иключително внимание при работа , опасност от подхлъзване , трябва да се пази защитното покритие от надраскване. Големи загуби (фира) при сложни покривни конструкции. Изисква се опит при монтажа. Лесно се реже. Удобна за монтаж. Лесно се реже.
17. Удобство при експлоатация Покрива е лесен за поддръжка , възможна е замяна на отделни керемиди. Движение по покрива - с внимателно стъпване върху керемидите - с опасност от счупване. Не е необходимо специално оборудване. Покрива е лесен за поддръжка , възможна е замяна на отделни керемиди. Движение по покрива - с внимание от подхлъзване, няма опасност за здравината на керемидите. Не е необходимо специално оборудване. Покрива е лесен за поддръжка , възможна е замяна на отделни керемиди. Движение по покрива - няма опасност за здравината на керемидите. Не е необходимо специално оборудване.. Покрива е неудобен за поддръжка. Има необходимост от възстановяване на защитата на повредените участъци. За движение по покрива се изисква специални обувки, обезопасително въже и стълба. Покрива е неудобен за обслужване. Ходенето по покрива в горещо време може да предизвика разместване и скъсване на покритието. Удобен за поддръжка. Възможно е внимателно придвижване по покрива
18. Експлоатационен срок 100 години 100 години 50 години 10 години 30 години 20 години
19. Естетика Висока. Най-висока. Покрива не избелява с времето и се самопочиства при дъжд. Висока. Средна. Средна. Ниска.
Плюсове 1.Дълготрайни. 2. Благороден външен вид. 3. Запазване на качествата за дълго време. 4. Добра топло и звукоизолация. 5. Устойчиви на големи температурни колебания. 6. Устойчивост към агресивна среда. 7. Лесна експлоатация и поддръжка на покрива . 8. Екологични. 9. Пожаробезопасни. 1.Дълготрайни. 2. Благороден външен вид (покрива е неотличим от такъв с керамични керемиди). 3. Запазване на качествата и характеристиките дълго време. 4. Добра топло и звукоизолация. 5. Устойчивост на големи температурни колебания и поява на плесени. 6. Пълна устойчивост към агресивна среда. 7. Уникална здравина на материала (не се чупи от изпускане от високо, ходене). 8. Пожаро-безопасни. 9. Двойно по-леки от керамичните (циментовите).Не изисква усилена покривна конструкция, изключително подходяща за ремонт на стари покриви. 10.Екологични. 11.Не висока цена. 1.Дълготрайни 2. Красив външен вид. 3. Запазване на качествата дълго време. 4. Отлична топло и звукоизолация. 6. Екологични. 7. Пожаробезопасни. 8. Не висока цена. 1.Ниско тегло. Не е необходима усилена покривна конструкция. 2. Устойчиви на големи температурни колебания и плесени 3. Лесна обработка, рязане на материала. 4. Простота на монтажа. 5. Екологични. 6. Пожаробезопасни. 1.Ниско тегло. Не е необходима усилена покривна конструкция. 2. Добра топло и звукоизолация. 3. Лесна обработка, рязане на материала. 4. Възможност за покриване на сложни криволинейни покриви. 1.Ниско тегло. Не е необходима усилена покривна конструкция . 2. Лесна обработка и рязане на материала. 3. Ниска цена.
Минуси 1. Голямото тегло изисква усилена покривна конструкция. 2. Голяма чупливост и фира при транспорт. 3. Физически тежка и внимателна работа при монтаж. 4. Сравнително скъпи. 1. Ново производство , трудно се намират, желателно е да се коват за скарата 2. Ограничен брой търговски пунктове. 1. Голямото тегло изисква усилване на покривната конструкция. 2. Чупливост. 3. Възможност за напукване през зимата и плесенясване. 4. Трудоемък и скъп монтаж. 1. Недълготрайни. 2. Висока топло-проводимост, задължителна топлоизолация за да не се образува конденз,. 3.Ниски звуко-изолационни свойства (при наличие на мансарда е необходима звукоизолация). 4. Неустойчиви към корозия. 5. Задължителен гръмоотвод. 6. Високо въздушно съпротивление и опасност вятъра да вдигне керемидата. 7. Голям опит и внимание при монтажа, спецоборудване , обезопасителни въжета . 1. Недълготрайни. 2. Необходимост от специална влагозащитна обработка на носещата конструкция. 3. Слаба устойчивост на температурни промени, което води до появяване на пукнатини, деформация и скъсания. 4. Неудобен за поддръжка покрив. 5. Неустойчиви на агресивна среда и плесени. 6. Неекологични. 7. Пожароопасни. 8. Сравнително скъпи . 1. Недълготрайни. 2. Непривлека-телен външен вид. 3. Неустойчиви на агресивна среда, UV светлина и плесени. 4. Склонност към избеляване. 5. Голямо количество фира (особено при сложни покриви). 6. Високо въздушно съпротивление. 7. Неекологични. 8. Пожароопасни.