Контакт

Производството на керемиди е преустановено за неопределено време и складовите наличности са изчерпани.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
тел.: 02/832 41 35